GAUDIA
VRACÍ
ÚSMĚV

Skupina organizací poskytující odbornou psychoterapeutickou péči a vzdělávání v psychoterapii a přidružených oborech.
zpět na hlavní stránku

GAUDIA VRACÍ ÚSMĚV

Skupina organizací poskytující odbornou psychoterapeutickou péči a vzdělávání v psychoterapii a přidružených oborech.
více o skupině gaudia

PSYCHOTERAPEUTICKÉ CENTRUM

INSTITUT POSTMODERNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PRO GAUDIA

PSYCHOTERAPEUTICKÝ VÝCVIK

PSYCHOTERAPEUTICKÉ CENTRUM

INSTITUT POSTMODERNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PRO GAUDIA

PSYCHOTERAPEUTICKÝ VÝCVIK

Skupina Gaudia

Skupina Gaudia (Gaudia group) je sdružením tří organizací. Tyto organizace sdílí přístup k psychoterapii a ke vzdělávání a k práci s lidmi vůbec. Mají společné vedení a částečně se prolínající tým odborníků.

Gaudia je tu
pro vás

Gaudia je tu
pro vás

Psychoterapeutické centrum Gaudia

Oficiálně nestátní zdravotnické zařízení MUDr. Olgy Kunertové, ordinace pro psychoterapii a psychiatrii a psychologická poradna

Sídlo:
Arménská 10, 101 00 Praha 10
Provozovna:
Jeseniova 47, 130 00 Praha 3
IČ: 624 31 773
Bank. spojení: 4211029768/6800
není plátcem DPH
Majitel: MUDr. Olga Kunertová
Organizační vedoucí: Mgr. Gabriela Špačková

Vzdělávací institut (Gaudia Institut s.r.o.), který garantuje  Psychoterapeutický výcvik Terapie v postmoderně

Oficiálně Gaudia Institut s.r.o.

IČ: 248 32 979,
DIČ: CZ 248 32 979
Sídlo:
Jeseniova 47, 130 00 Praha 3
Bank. spojení: 2300612497/2010
je plátcem DPH
Jednatel: MUDr. Olga Kunertová
Organizační vedoucí: Mgr. Barbora Hrušková

Nezisková organizace PRO Gaudia z.ú., která v současné době provozuje jediný projekt Gaudia proti rakovině.

IČ: 266 41 135
Sídlo:
Jeseniova 47, 130 00 Praha 3
Bank. spojení: 2600594833/2010
Veř. sbírka: 2300594831/2010
není plátcem DPH
Ředitel společnosti: MUDr. Olga Kunertová
Správní rada: předseda – Alena Srpová, členové – Barbora Kepičová a Mgr. Jan Mareš
Revizor: Ing. Josef Svoboda.

Teoretická východiska

Mohlo by vás zajímat…

Všechny naše služby realizujeme s využitím systemického přístupu a dalších postmoderních psychoterapeutických škol, které se od 80.tých let 20. století rozvíjejí souběžně na americkém a evropském kontinentu. Jednou ze základních teorií, o kterou se opíráme, je teorie radikálního konstruktivismu. Inspirujeme se takovými dílčími přístupy, jakými jsou například Na řešení orientovaný přístup (Solution focused therapy), Narativní přístup Michaela Whitea, Zakázkový přístup Hamburské školy (Kurta Ludewiga), Kolaborativní přístup (Harlene Anderson), Otevřený dialog (Jaakko Seikkula), a další.

 

Společným znakem všech výše uvedených přístupů je přesvědčení, že zkušenosti se nemohou jednoduše přenášet ze situace jednoho člověka na situaci jiného, není možné je zobecňovat a následně už jen vybírat z předem připravených a osvědčených rad. Z toho vyplývá náš individualizovaný přístup ke každému, kdo od nás chce pomoc nebo se něco naučit.

Mohlo by vás zajímat…

Mohlo by vás zajímat…

Možnost konzultace za polovinu

Protože klienti Všeobecné zdravotní pojišťovny v našem centru nemají možnost příspěvku na psychoterapii, nabízíme jim kromě běžných služeb za plnou cenu také možnost zlevněných konzultací s terapeutem, který se vzdělává ve výcviku, za 400 Kč/hod.

Hledání ztracených vztahů

Proběhl workshop o terapeutické práci s rodiči, kteří válčí během rozvodu nebo po něm. Belgická terapeutka Sabine Vermeire osmi desítkám zájemců zprostředkovala respektující přístup při práci s nimi i jejich dětmi.

Letní akademie na téma prevence syndromu vyhoření

Relaxačně vzdělávací pobyt na poloostrově Gargano ve slunné Itálii pro zdravotní sestry a sociální pracovníky na začátku září 2019.
Pojeďte se s námi zrekreovat, načerpejte energii a získejte přitom cenné dovednosti, prostor pro sdílení a řešení svých pracovních starostí a v neposlední řadě body do celoživotního vzdělávání.

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner